Kalyon, Limak, Kolin, Cengiz… Aldıkları ihalelerle kamuyu ne kadar ziyan uğrattılar?

AKP iktidarları periyodunda 60 sefer ‘Kanun Değişikliği Teklifi’ ve 8 kere ‘Kanun Kararında Kararname’ olmak üzere toplam 198 unsurunda değişikliğe gidilen Kamu İhale Kanunu ile ilgili CHP harekete geçti.

CHP Küme Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinin münasebetinde, “kamu ihalelerine ait şartname ve kontratlarda bulunmayan indirim, tahsis, vergi teşviki, erteleme üzere uygulamaların ihale sonrasında devreye sokulduğu” belirtildi.

HAKSIZ ZENGİNLEŞME YOLU

Sözkonusu durum karşısında “tam rekabetin önlendiği ve kamu ziyanına sebebiyet verildiğine” dikkat çekilen münasebette, şunları kaydedildi:

“Kamu ihalelerinde şeffaflığın ve rekabetin sağlanamaması; kamu kaynaklarının çarçur edilmesine, kamu ziyanına, fakir halktan müteahhitlere kaynak transferine ve birilerinin haksız zenginleşmesine yol açmaktadır. Son yıllarda yapılan kamu ihaleleri incelendiğinde, büyük ihalelerin çabucak hemen hepsinin Kalyon, Limak, Kolin İnşaat, Cengiz Holding, Makyol ve Özgün Yapı üzere şirketler tarafından alındığı görülmektedir. Bu şirketler, Türkiye’de aldıkları ihalelerle dünya sıralamasına bile girmiştir. İhaleyi yapan kuruluşlar, ihalelerin herkese açık yapıldığını, en düşük yahut en yüksek fiyatı verenlerin ihaleyi kazandığını açıklasalar da ihalelerden sonra, ihale şartnameleri yahut mukavelelerde yer almayan ve kazanan şirketlere ek yararlar sağlayacak düzenlemelerin devreye sokulduğu görülmektedir. Bu nedenlerle kamu ihalelerine ait şartname ve mukavelelerde, şirketlerden gelen talepler doğrultusunda sonradan yapılan değişikliklerle oluşan kamu ziyanının boyutunun saptanması, kamu ihalelerinin şeffaf ve rekabetçi şartlarla yapılmasını sağlayacak tedbirlerin belirlenmesi maksadıyla bir Meclis Araştırması açılması gerekli görülmektedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir