Kuzey Ormanları için harekete geçtiler

Kuzey Ormanları Savunması, Alman Dirkshof şirketinin sahibi olduğu Universal Wind Güç Elektrik Üretim A.Ş.’ye karşı harekete geçti.

İstanbul RES projesi için verilen “ÇED Olumlu” kararına reaksiyon gösterilen açıklamada, projenin ne kamu faydasına ne de halk sıhhatine uygun olmadığı tabir edildi.

Kuzey Ormanları Savunması’nın açıklaması şöyle:

“Kuzey Ormanları Savunması olarak, Alman Dirkshof şirketinin sahibi olduğu Universal Wind Güç Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Kuzey Ormanları’nda kurulması planlanan Türkiye’nin en büyük Rüzgar Güç Santrali’ne karşı hukuksal süreci başlattığımızı duyurmak istiyoruz.

Kuzey Ormanları’nın Çatalca bölgesindeki kadim meşe ormanlarını ve yaban hayatını yok edecek olan, 300 bine yakın leyleğin göçünü engelleyecek olan İstanbul RES Projesi iptal edilmeli, proje için verilen ÇED olumlu raporu kaldırılmalıdır.

Her geçen gün yok edilen Kuzey Ormanları’ndaki bu dev proje Çatalca’daki orman, tarım, sit alanlarının yok olmasına, yaban hayat alanlarının daralmasına, biyoçeşitliliğin zayıflamasına neden olacaktır.

Kelam konusu İstanbul RES projesi için verilen ÇED Olumlu kararı ve bu kararın desteği olan proje tanıtım belgesi ise ne hukuka ne ÇED işleyişine, ne de kamu faydası ve halk sıhhatine uygundur. ÇED olumlu kararının desteği olan belge Meteoroloji mühendisi görevlendirilmeden hazırlanmıştır. ÇED evrakının kâfi teknik personelce hazırlanıp hazırlanmadığı davalı İDARECE DENETLENMEMİŞ VE ARAŞTIRILMAMIŞTIR. Bu durum İdarece verilen kararın temelli yanılgısını oluşturmaktadır. Meteorolojik dataların yanlışlı saptanması sonucu yangını etkileyen faktörler kusurlu saptanmıştır. Proje kapsamında yapılan yapılar için Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (Afet İşleri Gn. Md.) genelgesi çerçevesinde jeoloji- jeoteknik Etüt Raporu belgede bulunmamaktadır.

Yapmış bulunduğumuz araştırmada Kemerburgaz RES, GOP RES, Şile RES, Yamaçtepe RES, Tahakadın RES, Aydost RES üzere RES’lerle de komşu durumdadır. Bu projelerin tamamı tıpkı ormanlık alan içinde konumlanmış durumdadır. Bölgedeki misal faaliyetlerin çevresel tesirlerinin bir bütün olarak ele alınması gereklidir.

Kümülatif tesir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın İdarece verilen karar kusurludur.

Proje alanı Çatalca’ya bağlı Karacaköy, Karamandere, Çiftlikköy, Kalfaköy, Gümüşpınar, Belgrat Köyleri hayvancılık, arıcılık, çiftçilik yapılan alanlardır.

İstanbul RES inşaatı, Çatalca’da orman ve tarım alanların yok olmasına ve biyoçeşitliliğe ziyan verecektir.

İstanbul RES sonbahar ayında 250-300 leyleğin göç yolu olarak kullandığı koridor üzerinde kurulmaktadır. Dünya üzerindeki Küçük Orman Kartalları’nın %90’ı projenin gerçekleştirileceği Kuzey Ormanları üzerinden göç etmektedir. İstanbul RES projesinin kurulduğu Kuzey Ormanları 200 bin gündüz yırtıcısı tarafından göç yolu olarak kullanılmaktadır.

En az 34 kuş tipi Bern Listesi Ek-II’ye, yani “Mutlak Müdafaa Altındaki Çeşitler Listesi’ne; en az 17 kuş tipi Bern Listesi Ek-III’e, yani “Koruma Altındaki Cinsler Listesi’ne girmektedir.

Proje alanının bulunduğu Çatalca’nın ülkemizdeki ana kuş göç rotaları üzerinde bulunması nedeni ile Bern, JUCN, Ulusal kırmızı liste, AB Kuş Direktifleri mevzuatlarına ters olarak gerçekleştirilmek istenen projenin hayata geçmesi halinde kuşların bölgedeki yaban hayatında telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

İstanbul RES birebir vakitte Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme Alanına bitişik pozisyondadır.

İstanbul RES projesinin yer aldığı bölgede arıcılık mutlak müdafaa altındadır. Trakya arısı 30.06.2010 Tarih ve 29 sayılı olurları ile Tarım Bakanlığı tarafından mutlak muhafazaya alınmış olup, Yıldız Dağları’nın (Istrancalar) tamamına yakınında TRAKYA ARISI müdafaa kapsamındadır.

İstanbul RES projesi Tarihi Roma Su Yolu’na ilişkin su galerisi çizgisi kalıntıları ve ve bu çizginin güzergahıyla birleşik pozisyondadır.

Kuzey Ormanları’ndaki yaban hayatı ve Kuzey Ormanları Ekosistemi’ni çökertecek olan, Dünya’nın en kıymetli göç yollarından Kuzey Ormanları’nın göç koridorundaki en büyük bariyerlere dönüşecek İSTANBUL RES isimli Rüzgar Güç Santrali’nin iptal edilmesini, proje için verilen ÇED olumlu kararının kaldırılmasını ve bu süreçte Kuzey Ormanları’na yaratılan tahribatın bir an evvel telafi edilmesini istiyoruz.

Kuzey Ormanları’nda RES olmaz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir