Hükümetlere acil davet yapan dünya çalışanları: Salgın en çok çalışanları vurdu

Dünya personelleri, salgının düşük fiyatlı ve savunmasız çalışanları vurduğuna, yüz milyonlarca çalışanın işlerini, çalışma vakitlerini ve gelirlerini kaybettiklerine dikkat çekti. Milletlerarası sendikalar, hükümetlerden ivedilikle Covid-19’un meslek hastalığı olarak tanınmasını, emekçilerin aşılama ve toplu testlerden yararlandırılmasını istedi. Raporda yer alan talepler özetle şöyle:

– Acil aksiyon olmadığı takdirde, kemer sıkma siyasetleri ile ateşlenen ve teminatsız çalışma, yüksek işsizlik ve ekonomik belirsizlikle göze çarpan global iktisat tekrar kırılgan ve eşitsiz bir düzgünleşme riskiyle karşı karşıya kalacak.

– Kayıtlı ve kayıt dışı yüz milyonlarca emekçi işlerini, çalışma vakitlerini ve gelirlerini kaybetti.

– Öbür krizlerde olduğu üzere Covid-19 da bayanları, gençleri, kayıt dışı çalışanları ve standart olmayan istihdam biçimlerindeki emekçiler de dahil olmak üzere en düşük fiyatlı ve savunmasız çalışanları vurdu.

– Bütün ülkelerdeki beşerler için aşılama, test ve tedavilere üniversal erişim pandemiden çıkmanın tek sağlam yoludur. İlaç firmalarının kârları global halk sıhhatinin önüne konulduğu takdirde başarılamaz.

– Ulusal hükümetlerin üniversal toplumsal müdafaayı sağlamaları, milletlerarası vergiden kaçınma uygulamalarını sona erdirmeleri, taban kurumlar vergisi oranı, çok servetin yükselmesini engellemek için vergilendirme, finansal süreç vergileri ve servet vergileri üzere kademeli vergilendirme tedbirlerini desteklemeleri için gerekli mali alanı yaratmalarını sağlamak gayesiyle lokal gelir seferberliği desteklenmelidir.

GLOBAL DAYANIŞMA İSTENDİ

– Toplumsal müdafaa sistemleri güçlendirilmeli, ruh sıhhati, yaşlı bakımı, erken çocukluk eğitimi, çocuk bakımı ve öteki toplumsal bakım hizmetleri dahil olmak üzere fiyatsız ve kozmik sıhhat ve bakım hizmetleri desteklenmelidir.

– Borç azaltma ve silme süreçleri için milletlerarası uğraşlar desteklenmeli ve dünyanın en azgelişmiş ülkelerinde üniversal toplumsal muhafazayı desteklemek için bir “Küresel Toplumsal Muhafaza Fonu” oluşturularak global dayanışma gösterilmeli.

– Bilhassa gençlik ve çıraklıklara odaklanarak kaliteli kamu eğitimine yatırım yapılmalı ve toplumsal ortaklarla birlikte herkes için hayat uzunluğu öğrenmeyi sağlamak için savlı bir gündem uygulanmalı.

– ILO’nun bayanlar ve erkekler ortasında “eşit bedelde işe eşit ücret” prensibinin uygulanmasını yasallaştırmak, izlemek ve yürürlüğe koymak ve işyerinde şiddeti ortadan kaldırmak için ILO’nun 190 sayılı mukavelesi onaylanmalı.

– Sıhhat ve bakım alanında kamu yatırımları artırılmalı.

– Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlanmalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir