Erdoğan’ın ıslahat açıklamalarının akabinde TRT dizisinden dikkat çeken sahne


Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Lideri Erdoğan’ın, “Vizyonu özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye olarak belirlenen hareket planı” olarak açıkladığı ve “9 emel, 50 gaye, 393 faaliyeti içeren bir doküman olarak ortaya çıktı” dediği İnsan Hakları Aksiyon Planı’na TRT Payitaht Abdülhamid dizisinde enteresan bir sahneyle dayanak verdi.

Payitaht Abdülhamid isimli dizide, padişah rolünü üstlenen kişi, “Paşalar yükselişe geçiyoruz. Biz büyük bir devletiz. Ben bu devletin başına geçtiğimde bir hayalim vardı. Müreffeh bir devlet, huzurlu bir millet istiyordum.

Lakin buna mani olmak için ellerinden geleni yaptılar. Bu problemin en büyük koşulu ise Yasal aslıdır. Birtakım kararların alınması için milletin iştiraki mühimdir. Artık niyetim yeni bir ıslah çalışması başlatmak Yasal Esasi’yi tekrar ilan etmektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “9 maksat, 50 gaye, 393 faaliyeti içeren bir evrak ortaya çıktı” dediği İnsan Hakları Hareket Planı’nın prensip ve gayeleri ise şöyle:

Prensipler:

1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel maksat ve vazifesi, bu hakları korumak ve geliştirmektir.

2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun faal müdafaası altındadır.

3- Lisan, ırk, renk, cinsiyet, siyasi fikir, felsefi inanç, din, mezhep ve gibisi sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık kelam konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.

4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün yönetimsel faaliyetlerin temel özelliğidir.

5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak halde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri bu kuralları hukuk güvenliği unsurundan ödün vermeden hayata geçirir.

6- Mukavele özgürlüğüne, türel güvenlik unsuru ve kazanılmış hakların korunması prensibine karşıt olarak hiçbir halde müdahale edilemez.

7- Devlet, teşebbüs ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı hür piyasa kuralları ile toplumsal devlet unsuru çerçevesinde korur ve geliştirir.

8- İsimli ve idari işleyiş; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun kişiselliği unsurlarını koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

9- Hiç kimse, eleştirisi yahut fikir açıklaması nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılamaz.

10- Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

11- Haklarının ihlal edildiğini tez eden herkes, tesirli kanun yollarına zahmetsiz biçimde erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere hürmetin merkezindedir.

İnsan Hakları Hareket Planı’nın 9 maksadı ise şunlar:

1- Daha güçlü bir insan hakları müdafaa sistemi

2- Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi

3- Tüzel öngörülebilirlik ve şeffaflık

4- Söz, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi

5- Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi

6- Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel hayatının teminat altına alınması

7- Mülkiyet hakkının daha aktif korunması

8- Kırılgan bölümlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi

9- İnsan hakları konusunda üst seviye idari ve toplumsal farkındalık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir