İktidar, kaynak için Ulaştırma Bakanlığı’na da borç üstlenim mutabakatı yetkisi veriyor

İktidar, bu türlü bir düzenlemeye neden ihtiyaç olduğunu açıklarken “yabancı kreditör” itirafında bulundu. Yabancı kreditörlerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli yönetimlerin “harcama ve gelirlerinin birbirini karşılayamayacağı, yükümlülüklerini yerine getirmekte yetersiz kalabileceği” konusunda tereddüt yaşadıklarına dikkat çekildi.

AKP, Meclis’e 12 unsurluk yeni bir “torba yasa teklifi” sundu. Teklife nazaran 15 Mart 2020’den sonra ihalesi yapılmış lakin şimdi uygulama kontratı imzalanmamış, yurtdışından finanse edilmesi planlanan yap-işlet-devret projeleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli kamu yönetimleri tarafından imzalanacak borç üstlenim mutabakatlarına bu bakanlık da taraf olacak. Kendisine bağlı yönetimin borç üstlenim mutabakatından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak olan bakanlık, bu süreci yaparken Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’ya da tabi olmayacak. Bakanlığa bağlı özel bütçeli yönetimler ortasında Karayolları Genel Müdürlüğü de bulunuyor. Hususun münasebetinde neden bu türlü bir düzenlemeye gerek olduğu da açıklandı. Münasebette, salgın tedbirleri ve global olarak içinde bulunulan finansal şartlar nedeniyle, ihalesi yapılmış lakin şimdi uygulama mukaveleleri imzalanmamış yap-işlet-devret projelerinin finansmanında aksaklıklar meydana geldiğine dikkat çekildi. Özel kesimin finansman temin ederken zorlandığına işaret edilen münasebette, “Bu durumda, içinde bulunulan zorlayıcı sebep hasebiyle, yabancı kreditörlerin özel bütçeli yönetimlerin harcama ve gelirlerinin birbirini karşılayamayacağı ve yönetimin yükümlülüklerini ifa etmekte yetersiz kalabileceği konusunda tereddüt yaşadığı görülmüştür” denildi. Münasebete nazaran Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borç üstleniminden yararlanamayan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli yönetimlerce yürütülen yap-işlet-devret projelerinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yabancı kreditörlerce sağlanan finansman için ek teminat sağlayacak. Bu teminat projeyi yürüten özel bütçe kapsamındaki kuruluşların borç üstlenim muahedesinden kaynaklanan yükümlülükleri ile sonlu olacak.

TCDD’NİN ZİYANI HAZİNE’YE

Teklifte yer alan öbür birtakım düzenlemeler de şöyle:

– TCDD’nin yatırımları, açıkları ve TCDD Nakliyecilik AŞ’ye yapılan sermaye transferlerinin Hazine tarafından desteklenmesinde müddet 2023 sonuna kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı bu süreyi 10 yıl daha uzatabilecek.

– TCDD Nakliyat AŞ’nin finansman açığı 2023 yılı sonuna kadar TCDD tarafından karşılanacak. İktidar demiryolu işletmeciliğini özelleştirmek istemişti. Lakin münasebette talep olmadığı şöyle açıklandı: “İşletilmesi ticari olmayan yolcu nakliyeciliği için yakın vakitte özel demiryolu tren işletmecilerinden talep olmadığından, kamu hizmetinin devamının sağlanarak yolcu nakliyatında mağduriyetin yaşanmaması için TCDD Nakliyecilik AŞ’nin kamu hizmeti yükümlülüğü mühletinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılması amaçlanmaktadır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir