ADD’li liderlerden 3 Mart İhtilal Kanunları açıklaması

Atatürkçü Fikir Derneği (ADD) şube liderleri tarafından, 3 Mart 1924’te TBMM’de kabul edilen ihtilal maddelerinin yıl dönümü üzerine açıklama yapıldı. 97 yıl evvel kabul edilen ihtilal maddeleri, “Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığının kaldırılmasına, Öğretimin Birleştirilmesine ve Halifeliğin Kaldırılmasına” ilişkindi.

ADD Antalya Şube Lideri İbrahim Daş tarafından bahisle ilgili yapılan açıklamada, “3 Mart İhtilal Kanunları ulusal birliğimizin temel harcıdır” sözleri kullanıldı. ADD Eskişehir Şube Lideri Azmi Kerman ise “Bu maddelerle din temelli devletin yerini laik devlet alırken, dinin siyasete alet edilmesi de engellenmiştir” açıklamasında bulundu.

ADD Antalya Şube Lideri’nin açıklaması şöyle:

“Çanakkale Zaferi ile başlayıp Cumhuriyetin ilanıyla taçlanan Kurtuluş Savaşı bitmiş yeni bir ulus yaratmak için kuruluş uğraşı başlamıştı. Çok değerli ihtilal maddelerinin hayata geçtiği yıllardı.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK; emperyalizmin değil Türk Milletinin çıkarlarını önde tutarak çıkardığı değerli ihtilallerden kimileri 3 Mart 1924’de yasalaşmıştır. 3 Mart 1924’te halifelik kaldırılmış, Şer-iye ve Evkaf Bakanlığı sonlandırılmış ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim öğretim birliği sağlanmıştır.

Bir ulus devlet yaratmak için emperyalizm ile bağ kuran halifelik makamı kaldırılırken ‘Egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir’ diyerek halk iradesi hükümran kılınmıştır. Üretim ve ekonomik alakaların tek elde, tek lisanda, tek para ünitesi ile yapılabilmesi için üniter devlet inşası için lisan birliği gerekliydi.

TBMM kuruldu kurulalı oybirliğiyle Türkçe, Devletin lisanı ilan edildiği ve lisan birliği sağlandığı için, eğitim öğretim birliği sağlanarak bir ileri basamağa geçildi. Üçüncü olarak da asker siyaset ilgisini ayırmak için “Genel Kurmay Bakanlığı” kaldırılmıştır. Genel Kurmay Başkanlığı kurularak askerin Cumhuriyeti müdafaa ve kollama misyonu dışında siyasete karışması önlenmiş oldu.

Üretim alakalarını düzenleyen, ekonomik pazarı teke indiren, halkın iradesini hâkim kılan, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir’ kelamının ışığında, yurttaşlık temelinde bir millet oluşturan, Anadolu beşerinin bir olduğunu, eşit ve kardeş olduğunu ilan eden 3 Mart ihtilal kanunları Cumhuriyet ihtilalinin en kıymetli yasalarıdır…

Eğitimin vilayetlere ve bölgelere nazaran sürdürülmesi pandemi münasebeti ile gündeme gelmiştir. Bir yandan yeni Anayasa yapma hazırlıkları konuşulurken bir yandan da eğitimin mahallî idarelere zamanı dillendirilmektedir.

Unutulmamalıdır ki millet olmanın en temel ögelerinden biri de toprak olduğu kadar eğitimdir. Eğitimin etnik ve dinî yapıda sürdürülmesi Türk Milleti’ni yok eder… Tarihi yanlışların telafisinin mümkün olmadığı günlerden geçiyoruz.

Büyük Ortadoğu Projesi’nin Türkiye’ye yönelik tehlikelere karşı yetkilileri geçen vakit içinde tekraren uyarma vazifemizi yaptık. Sorumluluk duyan tüm vatanseverlerin ikazlarına karşın izlenen yanlış siyasetler sonucu ne yazık ki Türkiye tehlikeli bir noktaya sürüklenmiştir…

Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü korumak tüm kısımların tarihi görevidir…”

ATATÜRK İHTİLALLERİNİN TEMELİ

ADD Eskişehir Şube Lideri Azmi Kerman ise şu açıklamayı yaptı:

“3 Mart 1924 Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktalarından birisidir. Bu tarihte laik Cumhuriyetimizin, Atatürk ihtilallerinin temelleri atılmış, ‘Devrim yasaları’ kabul edilmiştir. 3 Mart 1924 tarihinde TBMM’de kabul edilen üç temel yasa ile; ‘Hilafet kaldırılmış, Tahsil Birliği Yasası kabul edilmiş, Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı kaldırılmıştır”.

Büyük Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı verilerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti gerçek kimliğini bu maddelerle kazanmıştır. 3 Mart 1924 Türk Aydınlanmasının başlangıç günüdür. Bu maddelerle din temelli devletin yerini laik devlet alırken, dinin siyasete alet edilmesi de engellenmiştir. Eğitim, çok başlılıktan kurtarılmış, çağdaş ve laik eğitime geçilmiştir. Yine bu ihtilal kanunları ile ümmet zihniyetinden millete, kul olmaktan yurttaşlığa adım atılmıştır.

97 yıl evvel çıkarılan bu maddelerle İslam coğrafyasında birinci defa devleti laikleştirerek örnek olan ve çağdaşlaşmanın yolunu açan ülkemizin bugün geldiği nokta içler acısıdır. Çıkarılan maddelerle eğitim çıkmaza sokulmuş, bilimsel eğitimden uzaklaşılırken, ‘Öğrenim Birliği Yasası’ adeta yok edilmiştir. Eğitim alanında yapılanlar Cumhuriyet atılımlarını değiştirmeye yöneliktir. Yaşadığımız periyotta din referanslı okulların önü açılmış, çağdaş ve Atatürkçü bireyler yetiştirmek yerine öğrenciler tarikat ve cemaatlerin kucağına itilmiştir. Öbür yandan hilafet hasretleri artık çeşitli platformlarda rahatlıkla lisana getirilirken, Türkiye’nin laik yapısına yönelik tehditler giderek artmaktadır.

İhtilal Maddelerinin 97. yıldönümünde, 3 Mart Çarşamba günü saat 12.00’de Vilayet Meydanı’nda buluşuyoruz. Atatürk devrimcileri olarak, Cumhuriyetin temeli olan bu kanunlara her şartta sahip çıkacağız.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir