İKSV’den yeni kültür siyasetleri raporu: ‘Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat’

Wild Longings, Curious (Fotoğraf: Sheila Burnett)

Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hande Paker’in hazırladığı rapor, global ekolojik krize çekerek kültür-sanat dünyasında ekolojik dönüşüm üzerine bir tartışma alanı açmayı amaçlıyor.

Ekolojik krizi toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel taraflarıyla tartışıp sürdürülebilirliğin nasıl tesis edilebileceğini odağına alan raporda, kültür-sanat aktörlerinin ekolojik dönüşüm için harekete geçmekte oynayabileceği aktif role vurgu yapılıyor.

Sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkışı, yaygınlaşması ile farklı kullanım ve tezahürlerine ait tartışmaların eleştirel bir perspektifle incelendiği raporda, Hollanda ve İngiltere’den kurumlarla yürütülen saha araştırmasından yola çıkılarak, kültür-sanat alanında ekolojik dönüşüm için yapılabilecekler ve iklim hareketinin bu yolda ilham verdiği yeni anlayışlar ve pratikler inceleniyor.

Raporda ayrıyeten, kültür-sanat kurumları için dönüşüm nerede başlayabilir sorusuna karşılık olabilecek kimi somut teklifler de sunuluyor. Bu kapsamda ekolojik dönüşüm yolunda harekete geçmek isteyen kültür-sanat aktörlerine başlangıçta yardımcı olabilecek bir diyagram ve yeşil araçlardan oluşan bir seçki sunuluyor. Global seviyede ekolojik kriz ve dönüşüm sürecindeki kimi kıymetli tarihler bir vakit çizelgesinde listeleniyor. Saha araştırmasında görüşülen kurumlar hakkında bilgiler ve ortalarındaki ilişkiler interaktif bir ağ haritasında gösteriliyor.

Carbon Capture, Daniel Gosling (Fotoğraf: Paula Harrowing)

‘İNSAN KISSALARLA HAREKETE GEÇER’

Raporda kültür-sanat aktörlerinin ekolojik dönüşümde oynadığı roller, saha çalışmasının sonuçları ışığında iki ana boyutta bedellendiriliyor. Bu kapsamda kültür-sanat dalının kendi ekolojik ayak izini küçültmesi birinci öneriyi oluşturuyor. İkinci boyutta ise ekolojik dönüşümde yaratıcı tabirin potansiyeli savunuluyor.

Warming Up teşebbüsünden Matthea de Jong, rapor için yapılan görüşmelerde şöyle dedi:

“Size öyküler anlatabilirler, gelecek için ihtimaller sunabilir, aklınıza ve kalbinize dokunabilirler; siz de değişim yaratmak için harekete geçebilirsiniz. Projeler, datalar, tablolar sizi aksiyona geçirmez. İnsan, öykülerle harekete geçer.”

Capitalism Works For Me! (True_False), Steve Lambert (Fotoğraf: Oliver Rudkin)

Raporu kaleme alan Doç. Dr. Hande Paker ise şu yorumu yaptı:

“İçinde bulunduğumuz ekolojik kriz hem mahallî hem global olarak deneyim ettiğimiz en yaşamsal sorun. İklim krizi bir yandan gezegenimizi tahrip ederken başka yandan toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri artırıyor. Krizi atlatabilmek için gereken dönüşüm iklim adaletiyle şekillenmiş siyasal ve kültürel bir eksen değişimi. Bu değişim için kültür sanat aktörlerinin devreye soktuğu çeşitli yeşil araçlar bir başlangıç yaratıyor. Dönüşüm hem kültür-sanat alanında hem de etraf hareketleri tarafından benimsenen yerele odaklanma, katılımcılık, ağ kurma üzere yeni pratiklerle güç kazanıyor “

“Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat” raporunu okumak için buraya bakılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir