‘Manisalı çiftçiye ruhsat yok, HES’e, JES’e var’

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yaptığı basın açıklamasında, yer altı sularına ait alınan yasaklama kararlarının su krizinin gerçek boyutunu ortaya koyduğunu tabir etti. Bakıroğlu, “Çiftçinin ziraî sulama kullanma emelli su kuyusu sondajına müsaade vermeyenler ülkenin dört bir yanında HES’ler ve JES’ler için bol keseden ruhsat dağıtmaktadır. Su kaynakları bundan olumsuz etkilendiği herkesçe bilinmektedir. Bu durum su idaresi açısından büyük bir çelişkidir. Manisa’nın birçok bölgesinde su düzeyi 70-80 metrelere kadar düşmüş ve kaynaklar giderek azalmaktadır. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarını muhafaza emelli alınan bu önlemler ve yasaklar maalesef ziraî üretimi olumsuz etkileyecek kaçak sondajlarla kuyu açılmasına neden olacaktır. Çiftçinin üretmek için suya gereksinimi var. Ben su vermiyorum, sondaja müsaade vermiyorum demek tek başına sorunu çözmüyor. Bu durum maalesef işi içinden çıkılamaz hale getiriyor.” dedi.

“ÇİFTÇİ KAÇAK SONDAJA YÖNELİYOR”

2018 yılında Menderes Ovası havzasında konulan yasaklara karşın su düzeyinde bir yükselme olmadığının altını çizen Bakıroğlu, “Aksine kaçak kuyu açılması yüzünden yer altı su kullanımız daha da artmıştır. Ülkenin ziraî üretiminin % 10’unu karşılayan ve kapalı havza yapısına sahip Konya Ovasında çok kullanım nedeniyle ortaya çıkan problemler uygulanan tüm yasaklara ve kısıtlamalara karşın ne yazık ki tahlile kavuşmamıştır. Konya Ovasında 38 bin ruhsatlı kuyuya karşın bunun üç katı yani 100 binden fazla kaçak sondaj kuyusu olduğu bildirilmektedir. Ülke genelinde bu sayının bir milyonu bulduğu söyleniyor. Ülkemizdeki 270’e yakın ruhsat verilmeyen alt su havzası bulunmakta. Su idaresi ülkenin içinde bulunduğu iklim ve su krizi içerisinde kıymetli bir mevzudur. Şu anda su kaynakları yönetilemez hale gelmiştir. Su idaresi planlanırken insanların içme ve kullanma suyu muhtaçlığı, tarım ve endüstrinin gereksinimi dikkate alınarak ya da üretim planlanarak yapılmalıdır.” diye konuştu.

“DSİ’nin yarım kalan tesis inşaatları tamamlanarak hizmete sokulmalı” diyen Bakıroğlu şunları söyledi:

Yerüstü su kaynakları verimli kullanılmalıdır. Manisa’da hala 22 baraj, 7 gölet, 30 sulama ve 6 taşkın ve ıslah projesi hala inşa halindedir. Bunların inşaatlarının bitirilmesi ve hizmete alınması Manisa tarımı için büyük ehemmiyet taşımaktadır. Çiftçiye su vermiyorum demek ziraî üretimi sekteye uğratmaktan öteki bir işe yaramıyor. Çiftçiye alternatif sunulması gerekiyor. Ziraî üretim ve su idaresi Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olmasına karşın bu bahiste bir iş birliği ve uyum bulunmuyor. Öncelikle su idaresinde bir tek seslilik gerekiyor. Eser deseninin değiştirilerek daha az su isteyen bitkilerin yetiştirilmesi ve bu eserlerin desteklenmesi, açık sulama kanallarının yerine kapalı boru sistemi kullanılması, yabanî sulamadan vazgeçilerek damla sulamanın yaygınlaşması ve desteklenmesi su idaresi konusunda ek önlemler alınmalıdır. Su konusundaki çok başlılık maalesef su kaynaklarının korunmasındaki en büyük zafiyettir. Bu nedenle siyasi irade insiyatif alarak en kısa vakitte çerçeve bir su kanunu çıkarmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir