Danıştay bir defa daha ‘Kaçak Saray’ dedi

Mimarlar Odası’nın açtığı davada tarihi alanlarda kamu binası yapılabilmesinin önünü açan 271 sayılı prensip kararı bir sefer daha Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edildi.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) toprağına Saray yapılmasına ait, 2014 yılında 5’inci Yönetim Mahkemesi Saray yapılamayacağına dair karar vermesinin çabucak öncesinde, tarihi alanlarda kamu binası yapılabilmesinin önünü açan 271 sayılı unsur kararı değiştirilmişti.

“KATMERLİ KAÇAK”

Kararı pahalandıran Mimarlar Odası Ankara Şube Lideri Tezcan Karakuş Candan, “271 Sayılı Prensip Kararı’nın iptali ile Atatürk Orman Çiftliği alanlarında, Atatürk’ün kaideli bağışı ve vasiyetine, hukuka muhalif formda yapılan Kaçak Saray katmerli kaçak haline geldi. Yargı tarafından alınan Kaçak Saray’ın hukuka karşıt olduğu kararı bir kere daha verildi’’ dedi.

Candan şöyle devam etti:

“Kültür Varlıklarını Muhafaza Yüksek Kurulu’nun 16/01/2014 tarihli, 271 sayılı ‘Tarihi Sitler, Müdafaa ve Kullanma Şartları Unsur Kararı’nın iptali istemiyle Mimarlar Odası tarafından açılan davamızda, davanın reddi yolunda verilen Danıştay 14. Dairesi’nin 03/02/2016 tarih ve E:2014/2388, K:2016/595 sayılı kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 10/12/2018 tarih ve E:2016/4419, K:2018/5472 sayılı kararıyla bozulmuştu.

Kaçak Saray’dan kaynaklı, Cumhurbaşkanlığı’nın ve Kültür Bakanlığı’nın yanında müdahil olduğu davada, Danıştay 6.Dairesi, 271 sayılı prensip kararını iptal ederek, tarihi ve doğal SİT alanlarında kamu yapılarının yapılmasının hukuka uygun olmadığına karar verdi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI ÇANKAYA KÖŞKÜ’NE TAŞINMALI”

Bu kararla birlikte, 1. Derece tarihi ve doğal SİT alanı olan Atatürk Orman Çiftliği alanlarında, kamu yapılarının yapılamayacağı bir kere daha yargı yoluyla katılaştı.

Anayasaya bağlı kalacağına ve hukuka uygun davranacağına yemin eden Cumhurbaşkanı gereğini yapmalıdır.

Bu kararla hepimizin belleklerinde yer eden Çankaya Köşkü Cumhurbaşkanlığı yeridir. Cumhurbaşkanlığı köşke taşınmalıdır.

Atatürk Orman Çiftliği alanları Atatürk’ün koşullu bağışı ve vasiyetine uygun hale getirilmelidir.

Bu kararı Atatürk Orman Çiftliği alanlarında tahribata yönelik açtığımız 160 davaya da sunacağız.

O davalarımızı da etkileyecek büyük bir karar bu.

Diplomalarımız ve uğraşımız Atatürk’e, kurduğu Cumhuriyete ve kıymetlerine vefa borcudur. ”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir