Manifesto yayımlandı: Fransızca Çeviri Mükafatları başlıyor

Institut français Türkiye, yayımlanmış yapıtların Fransızcadan Türkçeye çevirisini desteklemek ve teşvik etmek; çevirmenlik mesleğini öne çıkarmak ve çevirmenin Türkiye’de kitap ve yayıncılık bölümündeki yerini güçlendirmek gayesiyle bir manifesto yayımlayarak Fransızca Çeviri Ödülleri’ni başlattığını duyurdu.

Genel ve teşvik ismi altında iki başka kategoride verilecek olan Institut français Türkiye 2021 Fransızca Çeviri Ödülleri’ne müracaatlar 16 Nisan’a kadar yapılabilecek.

Başkanlığını INALCO Türkçe Kürsüsü Yöneticisi ve Actes Sud Türkçe Koleksiyonu Müdürü Timour Muhidine’in yaptığı Institut français Türkiye Çeviri Mükafatları Seçici Şurası; Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emin Özcan; Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Lâle Özcan, Hacettepe Üniversitesi Çeviri Kısmı Lideri Doç. Dr. Zeynep Oral ve tercüman Ayça Sezen’den oluşuyor.

Institut français Türkiye tarafından Fransızca Çeviri Mükafatları vesilesi ile yayımlanan manifesto ise şu halde :

“Bir kitabın ortaya çıkma sürecinde tercümanların katkısı temeldir.

Institut français Türkiye için lisanlar birer Evliya Çelebi üzeredir, onlar da seyahat ederler!

Mütercimler ise, kültürleri buluşturup ortalarında kalıcı bağlar kurulmasını sağlayan her şeyin -sözcüklerin ve eğretilemelerin- peşine düşen, yeri doldurulamaz aktarıcılardır. Güzel bir çeviri okumak, müellifi kendi lisanında okuyormuş hissini uyandırır. Edebi mütercim, yeteneğini oburlarının hizmetine sunarak yapıtta kendisini görünmez kılsa bile, aslında bir sanatçıdır. O kolay bir teknisyen değildir, yılların tecrübesine ve eğitimine dayanarak karmaşık kanıları yorumlayan ve öteki lisanda muadil bir üslup yaratabilen kişidir.

Tercüman, kendi kültürüne olduğu kadar muharririn kültürüne de hâkim olmalıdır, bu onun mesleğinin tabiatı, hatta asaletidir. Mütercimlerin fonksiyonu birçok kere azımsanır, daldaki aktörler tarafından nadiren öne çıkarılır ve pahasının karşılığını maddi açıdan da pek bulamaz. Institut français Türkiye bir “Fransızca Çeviri Ödülü” yaratarak mütercimlerin bu rolünü takdir eder ve yanlarında yer aldığını beyan eder. Sezar’ın hakkını Sezar’a verme vakti gelmiştir! Diğer bir deyişle, ezelden beri kültür ve edebiyatın bizi bu derece keyifli edecek halde kısımdan kısma konmasını sağlayan bayan ve erkek tercümanların, yani bu edebiyatçıların emeğini yerli yerine oturtarak artık haklarını vermeliyiz.”

Institut français Türkiye 2021 Fransızca Çeviri Mükafatları hakkında ayrıntılı bilgi ve müracaat için buraya bakılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir