Kanal İstanbul projesinin geçtiği Arnavutköy’de çiftçilere ‘boşaltın’ tebligatı

İstanbul Arnavutköy İlçe Genel Hıfzıssıhha Meclisi’nin Ekim 2020’de çıkardığı 58 numaralı kararda, bölgede hayvancılık ve çiftçilik yapanların en geç Nisan 2021’e kadar tahliye süreçlerini başlatmaları istendi.

İlçeye bağlı mahallelere yönelik alınan kararda, tüm hayvan ahırlarının hızlı bir formda tahliye edilmesine, tahliye süreci için ise muhakkak mahallelere Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına kadar mühlet verileceği belirtildi.

Bu müddet zarfları içinde hayvanların ahırların dışına çıkarılmaması ve tahliyeden sonra da mevcut yapıların kullanılmasına devam edilmesi halinde belediye takımları tarafından yıkım süreçlerinin başlatılması ve yasal süreç yapılması kararı alındı.

EKOSİSTEMİ TAHRİP EDECEK

İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası bahisle ilgili yayınladığı basın açıklamasında, kararın eşitlik ve bilimsellikten uzak olduğunu savunarak Arnavutköy tarım alanlarının “inşaat rantına” teslim edileceğine dikkat çekti.

Karara reaksiyon gösteren Ziraat Mühendisleri Odası’nın yayınladığı basın bildirisinde, Arnavutköy ilçesinde ziraî üretimle uğraşan yaklaşık 500 çiftçi ailesi olduğu belirtilerek 72 bin dekar tarım alanında yüklü olarak hububat, ayçiçeği, kanola, fiğ ve silajlık mısır ekimi yapıldığı söz edildi. Alınan kararın mega projelere rant alanı açmayı amaçladığı belirtilen ZMO açıklamasında “Bern Sözleşmesi’ne nazaran bulunduğu yerde muhafaza altına alınması taahhüt edilen ender ve endemik bir bitki olan Centaurea Hermannii (Çatalca Peygamber Çiçeği) isimli bitkinin korunması için Arnavutköy-Şamlar kara yolunun inşası esnasında güzergâh değişikliği yapılmıştır. Kanal İstanbul Projesi bu kumul ekosistemini tahrip etme tehlikesi barındırmaktadır” denildi.

Arnavutköy’de ailelerin hayvancılık ve çiftçilikten diğer geçim kaynağı olmadığı belirtilen açıklamada, “Çiftçilere ilişkin 9 bin büyükbaş, 13 bin küçükbaş, 1000 manda bulunmakta olup, mevcut 4 bin dekar kaba yem muhtaçlığını karşılamakta kullanılan mera alanına sahiptir. Arnavutköy’ün bugüne kalan meraları, mevcut hayvan varlığını besleyemeyecek oranda azalmıştır” bilgisi verildi.

3 KOLDAN KIRIM

Arnavutköy’ün ekolojik, kültürel ve sosyolojik yapısının 3 koldan kırıma uğradığı kaydedilen açıklamada ilçenin, “mega proje”lerin kesişme noktası haline getirildiği “3. Köprü Yolu Kuzey Marmara Otoyolu için Arnavutköy’de Deliklikaya, Hadımköy, Ömerli, Sazlıbosna ve Yeşilbayır mahallelerinde çabuk kamulaştırma kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırmalar yapılmıştır. 45 kilometre uzunluğunda planlanan Kanal İstanbul’un 28,6 kilometresi Arnavutköy sonlarından geçmektedir” sözleriyle anlatıldı.

HÜKÜMET KARARI

Açıklamada “Bu karar; İlçe belediyesinin inşaat ruhsat pazarını büyütmek, imar uygulamalarına alan açmak, yeni yerleşmeyi ve göçü teşvik etmek için İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Etraf Nizamı Planını onaylayan Etraf Şehircilik Bakanlığı takviyesinde ilgili mahallelerde hayvansal üretim faaliyetlerinin engellenmesi ve hayvancılıktan diğer geçim kaynağı olmayan çiftçilerin sürgün edilmesi yahut hayvancılıktan vazgeçmeleri manasını taşımaktadır. Bu kararın bir hükümet kararı olduğu, çiftçilerin bağlı bulunduğu bakanlık olan Tarım ve Orman Bakanlığının sessizliğinden anlaşılmaktadır” sözlerine yer verdi.

Kararın eşitlik prensibine de ters olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu konuya da dikkat çekildi:

“Alınan kararda yalnızca kent yerleşim alanı içerisinde yaşayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşmayan halkın sıhhat münasebetleri gözetilmiş, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçi aileleri ile hayvanlarının barınma, beslenme ve ömür alanlarının korunması açısından hiçbir önlem ve dayanak oluşturulmadan sürgün edilmelerinin fermanı yazılmıştır”

ÇİFTÇİLER DAYANIŞMA İÇİNDE OLMAK VE ÖRGÜTLENMEK ZORUNDA

Açıklama şu vurguyla tamamlandı:

“Toplumu besleyen tarım kısmı yok sayılmış, inşaat rantı, bitkisel ve hayvansal tarıma tercih edilmiştir. Alınan karar bu uygulamanın derinleşmesine yol açacaktır. Köylere yerleşen ziraî üretim faaliyeti yapmayan yuttaşların, tarımın tabiatından kaynaklanan birtakım çevresel tesirleri şikayet etmeleri karşısında mahallî yönetimlerin ziraî üretim aleyhine kararlar almaları kamu çıkarlarına terstir. Çiftçiler topraklarını, varlıklarını ve haklarını koruyabilmek için dünyada olduğu üzere dayanışma içinde olmak ve örgütlenmek zorundadır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir