Osman Kavala’nın kurucusu olduğu şirkete dava: “Böylesi Cumhuriyet tarihinde bir ilk”

Osman Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür Anonim Şirketi’nin feshi istenildi. Anadolu Kültür tarafından yapılan açıklamada daha evvel ilgili kurum ve bakanlığın incelemelerde bulunduğu ve rastgele bir cürüm ögesi tespit etmediğini söz edildi. Açıklamada, “Cumhuriyet tarihinde birinci kere bir şirket için ‘faaliyetini dernek ve vakıflara benzeri formda kar hedefi gütmeden yürüttüğü’ gerekçesiyle dava açıldı. Kimi medya organlarında ileri sürüldüğü üzere argümanlar kısıtlıdır ve kısmı ilgili belgede dahi yoktur” denildi.

Anadolu Kültür tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Öncelikle belirtmek gerekir ki, kelam konusu haberlere bahis olan dava, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, bir şirkete “faaliyetini dernek ve vakıflara benzeri biçimde, kâr emeli gütmeden yürüttüğü” gerekçesiyle açılan birinci dava olma özelliği taşımaktadır. Kasıtlı olarak sızdırılan haberler ise, içi boş, kanıtlardan mahrum dava evrakına gazete kupürü biçiminde, kelamda “deliller” sunmak emeliyle “düzenlenmiştir”. Anadolu Kültür A.Ş.’ye karşı açılan fesih davası büsbütün hukuksuzdur. Bu dava, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Kabahatleri Araştırma Şurası Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şirketimiz hesaplarında Ceza Kanunları kapsamında cürüm sayılan rastgele bir konuya rastlanmamış olması nedeniyle, adeta “icat edilmiş” ve yürürlüğe sokulmuştur.

Anadolu Kültür hakkındaki araştırmaların ve denetlemelerin seyri şöyle cereyan etmiştir:“Gezi Olayları Soruşturması” kapsamında yaptığı incelemede Ceza Kanunları açısından şirketimizin hata işlemiş olduğuna dair rastgele bir bulguya rastlamayan MASAK, bunun üzerine, “şirketin faaliyetlerinin bir şirket kapsamında ele alınıp alınamayacağının” Ticaret Bakanlığı tarafından araştırılmasını istemiştir. Bu araştırma başlatıldığında, şirkete ilişkin son on yılın bütün muhasebe kayıtları, banka kayıtları, ayrıyeten istenen öteki tüm ilgili dokümanlar, raporlar ve açıklamalar Ticaret Bakanlığı müfettişlerine eksiksiz olarak sunulmuştur.

Bu denetlemenin akabinde, Ticaret Bakanlığı tarafından, Anadolu Kültür A.Ş.’nin “ekonomik gaye ve bahisler için kurulduğu, lakin gelirinin büyük kısmının yurt içi ve yurt dışı kurum/kuruluş ve bireyler tarafından bağış, hibe vb. fonlarla sağlayarak faaliyetini dernek ve vakıflara emsal halde yürüttüğü” argümanı ile TTK 210/3 unsuru mucibince fesih davası açılmıştır.

Bu dava evrakından hareketle birtakım yayın organları, Anadolu Kültür’ün “yurt dışından fonlandığı”, “bir sermaye şirketinin temel hedef ve yapısına karşıt hareket ettiği”, faaliyetleri ile ilgili “hükümete yönelik memleketler arası yansıların yoğunlaşmasını” amaçladığı, “denetimden kaçmak için şirket yapısı”nı kullandığı üzere temelsiz, şirketimiz hakkında şaibe yaratmayı amaçlayan, bir kısmı ilgili evrakta dahi bulunmayan kasıtlı argümanlar ileri sürmektedir.

Bu tezler karşısında, kamuoyunun aşağıdaki konuları bilmesi elzemdir:

· Anadolu Kültür A.Ş. 2002 yılında Türk Ticaret Kanunu kararlarına uygun biçimde kurulmuş, ana kontratı Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış, tescil edilmiş ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

· Türk Ticaret mevzuatında şirketlerin sponsorluk yoluyla fon sağlamasını engelleyen hiçbir yasal kısıtlama yoktur.

· Anadolu Kültür tarafından bugüne kadar sponsorluk yoluyla temin edilen fonlar, banka vasıtasıyla transfer edilmiştir ve MASAK, Anadolu Kültür’ün mali kayıtlarının banka kayıtlarına uygunluğunu tespit etmiştir.

· Anadolu Kültür’ün faaliyetlerini destekleyen sponsorların her biri esaslı bir geçmişe sahip, dünya ölçeğinde faaliyet gösteren, çalışmaları memleketler arası kamuoyu tarafından yakından izlenen, son derece saygın ve büsbütün yasal kurum ve kuruluşlardır.

· Kaldı ki, tüm bu kurum ve kuruluşlar hem MASAK hem de Ticaret Bakanlığı tarafından ayrıyeten incelenmiş, bunlarla ilgili de rastgele bir hukuka terslik, irtibat ve faaliyet tespit edilmemiştir.

· Anadolu Kültür tarafından kuruluş mukavelesine uygun formda icra edilen tüm ticari faaliyetler, MASAK ve Bakanlık tarafından geriye dönük on yıllık süreçte ayrıyeten incelenmiş ve bu konuda da rastgele bir hukuka terslik ve yasa dışı faaliyet tespit edilememiştir.

· “Denetimden kaçmaya çalıştığı” argüman edilen şirketimizin tüm süreçleri açık, yasal ve şeffaf biçimde yürütülmüş, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin sponsorları, Anadolu Kültür’ün web sitesinde, aktiflik broşürlerinde ve alanlarında açıkça ilan edilmiştir. Anadolu Kültür, tahminen de Türkiye’de hiçbir şirkette gibisi görülmemiş bir biçimde, inceden inceye, birden fazla sefer denetlenmiş ve hiçbir süreciyle ilgili hukuka terslik, yasa dışı bir faaliyetle irtibat saptanmamıştır.

· Anadolu Kültür’ün Türkiye’nin çok sayıda kentinde kültür ve sanat aracılığıyla toplumsal diyaloğu besleyen, yüzlerce sanatkarın, binlerce izleyicinin hayatına dokunan proje ve aktiflikleri ile ilgili detaylı bilgiye web sitemizden ulaşılabilir.

Şirketimiz aleyhine açılan fesih davası, taraflı ve hedefli bir inceleme raporuna dayanmaktadır. Yaklaşık yirmi yıldan beri birebir temel kontrat ile faaliyette bulunan, tüm genel heyetleri Bakanlık nezaretinde gerçekleşen, hukuksal sonuç doğuran tüm süreçleri Bakanlık onayına tâbi olan bir ticaret şirketine, kuruluşundan yirmi yıl sonra “kâr elde etme gayesi taşımadığı” formundaki bir argüman ile fesih davası açılmasının hiçbir izahı bulunmamaktadır. Bakanlığın, açtığı bu dava, idari yetkinin kamu faydası hedefiyle kullanılmadığının ve keyfiliğin kendi içinde kabulüdür.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu talep ile açılan birinci dava olan bu dava, maalesef Türkiye’de hukukun araçsallaştırılmasının kıymetli örneklerinden biri olmuştur ve bundan sonra da bu biçimde anılacaktır. Kelam konusu dava, Anadolu Kültür’ün kurucusu ve idare heyeti lideri olan Osman Kavala’nın maruz kaldığı hukuksuzluğun devamı niteliğindedir.

Türel destekleri olmadığı halde başlatılan tüzel süreçlerin ve bu süreçlerde ileri sürülen hukuka karşıt talep ve istemlerin, muhakkak bir hedef doğrultusunda sızdırılan taraflı haberlerle desteklenmesi ve karalama faaliyetlerinde kullanılması, son yıllarda görmeye alıştığımız bir durumdur. Davaya ait tüm yanıtlar, mahkemeye dilekçeler ile verilmiştir. Asıl olan da yargılamanın mahkeme önünde cereyan etmesidir. Kaldı ki bu konu, anayasal yargı faaliyetinin bir gereğidir. Mahkeme evrakından sızdırılan davacı tezlerinin, bu halde basın önünde, tek taraflı ve muhakkak bir gaye doğrultusunda ele alınıp işlenmesi, yargılamaya mevzu savın zayıflığının da en açık göstergesidir. Bu tip haber verme kisvesi altında yapılan taraflı faaliyetlerin yargı kararlarının tarafsızlığına gölge düşürmekten öbür bir işe yaramayacağı açıktır. Yargıya inancın tekrar tesisi için bu kadar uğraş sarf edilen bir periyotta bu faaliyetlerin bu uğraşları da sonuçsuz bıraktığı bir gerçektir.

Anadolu Kültür, palavra, tek taraflı ve hukuka karşıt haberleri yapan kişi ve kuruluşlara karşı, doğmuş ve doğacak her türlü dava ve talep hakkını sonuna kadar kullanacaktır. “

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir