Bekaroğlu’dan Elvan’a güç sorular

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eski Liderinin TÜİK’in bağımsızlığını kaybettiği, TÜİK’in enflasyon, istihdam, büyüme üzere alanlarda yayınladığı bilgilerin artık çok kuşkulu ve tartışmalı olduğu kanaatini taşıdığı, büyüme, enflasyon, işsizlik sayılarıyla ilgili birtakım dataların kamuoyuna açıklanmadan evvel eski Bakan Berat Albayrak ile paylaşıldığı, Albayrak’ın kelam konusu bilgilerle ilgili birkaç gün evvelce bildirisini verdiği, sayıların da tıpkı doğrultuda yayımlandığı, TÜİK’in liyakate uygun olmayan mesleksel bilgi birikimi bulunmayan vekaleten atamalarla yönetildiği halindeki tezlerinin cevaplanması gerektiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu,

TÜİK’te ve Bakanlığın değişik ünitelerinde vazifeli kimi üst seviye bürokratların tıpkı vakitte Borsa İstanbul AŞ idaresinde de görevlendirildiğini, bu halde birden fazla yerden maaş aldıklarını hatırlattığı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

TÜİK’in enflasyon, istihdam, büyüme üzere alanlarda yayınladığı dataların artık çok kuşkulu ve tartışmalı olduğu istikametindeki savlar bulunduğunu belirten Bekaroğlu, TÜİK bünyesinde kurulan ve ekonomistler ile birtakım sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı kıymetlendirme komitelerinin TÜİK bilgileri konusunda kamuoyunda oluşan yaygın olumsuz kanaati değiştirmeye kâfi görünmediğini söylediği Bakan Elvan’a diğer ne üzere önlemler almayı düşündüğünü sordu.

Önergesinde, TÜİK’in dijital dönüşüm ve data kapsayıcılığı konusunda çalışma performansı ve tarzını artırma hedefine yönelik çalışma yapılması gerektiği görüşüne yer veren Bekaroğlu, “TÜİK’in enflasyon, istihdam, büyüme üzere alanlarda yayınladığı dataların hesaplanmasında memleketler arası standartlara uygun olmayan sistemler mi kullanılmaktadır?” sorusunu yöneltti.

TÜİK’TE LİYAKATSİZ YÖNETİCİLER

Bakan Elvan’dan, TÜİK’in enflasyon, istihdam, büyüme üzere alanlarda yayınladığı dataların kamuoyuna açıklanmadan evvel Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’la paylaşıldığı istikametindeki tezlerle ilgili araştırma ve soruşturma yaptırmasını isteyen Bekaroğlu, TÜİK’in liyakatsiz, mesleksel bilgi birikimi bulunmayan vekaleten atamalarla yönetildiği argümanını gündeme getirdi.

TÜİK Lideri Muhammed Cahit Şirin’in 2018 yılında TÜİK’te vazifeye başladıktan yalnızca iki yıl sonra TÜİK başkanlığına vekâleten atandığını belirten Bekaroğlu, Şirin’in istatistik bilimi ile ilgili mesleksel birikiminin ve istatistiki hesaplama metotları ile ilgili lisans, lisansüstü, doktora yahut diğer rastgele bir çalışması olup olmadığının açıklanması gerektiğini söyledi.

Keza, Kurumda Lider Yardımcısı olarak görevlendirilen Mehmet Özyurt’un da istatistik bilimi ile ilgili mesleksel birikiminin ve TÜİK’te geçmişte rastgele bir takımda misyon yapıp yapmadığının da kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirten Bekaroğlu, “Adı geçenin geçmişte istatistiki hesaplama metotları ile ilgili lisans, lisansüstü, doktora yahut öteki rastgele bir çalışması yahut misyonu olmuş mudur? İsmi geçen şahıs asıl olarak hangi kurumda çalışmakta yahut hangi kurumdan maaşını almaktadır?” diye sordu.

BAKANLIKTAKİ ÜST SEVİYE YÖNETİCİLERE ÇİFTER MAAŞ ARGÜMANI

TÜİK’de ve Bakanlığınızın kimi ünitelerinde vazifeli kimi üst seviye şahısların birebir vakitte Borsa İstanbul Anonim Şirketinde yahut yan ve ilgili kuruluşlarında misyonlu olarak gösterildiği, Borsa İstanbul A.Ş. yahut öbür yan kuruluşlarından da ayrıyeten maaş aldığı, ilgililere Borsa İstanbul A.Ş. ve yan kuruluşları tarafından ödenen bu fiyatların bilahare Hazine ve Maliye Bakanlığına fatura edildiği tarafındaki vahim savlar bulunduğunu belirten Bekaroğlu, Bakan Lütfi Elvan’dan bu savlara açıklık getirmesini istedi.

Bekaroğlu, “Devlette, kamu işçisinin istihdamı açısından bu çeşit dolambaçlı usuller uygulanması hakikat mudur? Bu bireylerin vazifeleri sonlandırılacak mıdır? Başta TÜİK olmak üzere Bakanlığınızdaki öteki ünitelerin liyakate uygun olmayan mesleksel bilgi birikimi bulunmayan vekaleten atamalarla yönetilme ve çalışma üslubuna sizin idare devrinizde son verilecek midir?” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir