Beyazıt Meydanı’nda açıklama yapmak isteyen akademisyenlere mahzur: Yürüyerek okudular


Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına karşı öğrenci ve öğretim üyelerinin protestoları sürüyor. Boğaziçili öğrenci ve öğretim üyelerne öteki üniverstelerden akademisyenler de basın açıklamalarıyla dayanak veriyorlar. İTÜ ve Galasaray üniversitelerinin hocalarının akabinde bugün de İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğretim üyeleri takviye açıklaması yapmak istedi. Beyazıt Meydanı’nda toplanan akademisyenlerin açıklama yapmasına polis pürüz oldu. Fatih Kaymakamlığı’nın hareketi yasakladığını tabir eden polisler, akademisyenlere “Slogan atmayın, açıklama yapmayın, sessizce dağılın” uyarısıda bulundu.

“MEMLEKETİMİZ İSMİNE ÜZÜLÜYORUZ”

Akademisyenler, alanda açıklama yapılmasına müsaade verilmeyince, “Memleketimiz ismine üzülüyoruz” başlıklı basın metnini yürüyerek okudular.

“Talebimiz, bu su¨rec¸te anayasal haklarını kullanırken go¨zaltına alınan, tutuklanan ve konut mahpusu ile cezalandırılan o¨gˆrencilerin hür bırakılmasıdır” diye akademisyenler, şunları söz etti:

“I·stanbul U¨niversitesi Cerrahpas¸a ve I·stanbul U¨niversitesi’nden o¨gˆretim u¨yeleri olarak Bogˆazic¸i U¨niversitesi’ne kurum dıs¸ından mes¸ru ve liyakata uygun olmayan bir rekto¨r atanmasına ve u¨niversite senatosunun go¨ru¨s¸u¨ alınmaksızın doruktan inme bir kararnameyle iki yeni faku¨lte kurulmasına kars¸ı yapılan haklı itirazlara katılıyor, akademik o¨zgu¨rlu¨k ve u¨niversite o¨zerkligˆi ic¸in anayasal haklarını kullanan herkesi destekliyoruz. Kurumlarını korumak ic¸in Bogˆazic¸i U¨niversitesi o¨gˆrenci, o¨gˆretim u¨yeleri ve biles¸enlerinin c¸ok yu¨ksek iştirakle ve o¨zenli s¸ekilde gerc¸ekles¸tirdikleri bu barıs¸c¸ıl protestoları o¨rgu¨tleme teziyle birtakım o¨gˆretim u¨yesi ve o¨gˆrenci topluluklarının gaye go¨sterilmesini son derece tehlikeli buluyor, bu tu¨r kıs¸kırtıcı giris¸imlerden süratle vazgec¸ilmesini talep ediyoruz.

“ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARA YENİ BİR ÖRNEK”

Bogˆazic¸i U¨niversitesi’nde bir ayı as¸kın su¨redir yas¸ananlar, Tu¨rkiye’de birc¸ok u¨niversitenin son yıllarda maruz bırakıldıgˆı antidemokratik uygulamalara yeni bir o¨rnektir. I·stanbul U¨niversitesi Cerrahpas¸a ve I·stanbul U¨niversitesi’nden o¨gˆretim u¨yeleri olarak bizler, u¨niversitenin temel prensiplerine yo¨nelik bu mu¨dahalelere maalesef yabancı degˆiliz. 2015 yılında yapılan rekto¨rlu¨k sec¸iminde u¨niversitemizin iradesi yok sayılmıs¸ ve en yu¨ksek oyu alan aday yerine daha du¨s¸u¨k oy alan adayın ataması yapılmıs¸tır. Bunun akabinde, 2018 yılında u¨niversitemizin bu¨tu¨nlu¨gˆu¨, ko¨klu¨ tarihi ve kurumsal kimligˆi go¨rmezden gelinerek bo¨lu¨nmu¨s¸tu¨r.

“ÖĞRENCİLER ÖZGÜR BIRAKILSIN”

Tu¨rkiye u¨niversitelerinin memleketler arası sıralamalarda süratle gerilemesi de birebir do¨neme denk gelmektedir. U¨niversitelerin o¨zerk ve demokratik srec¸leri dıs¸ında verilen tu¨m doruktan inme kararlara itirazlarımızı o gu¨nlerde lisana getirdigˆimiz üzere bugu¨n de tekrarlıyoruz. U¨niversitelerin ana biles¸eni o¨gˆrencileridir. O¨gˆretim u¨yeleri olarak bizler, o¨gˆrencilerin demokratik prensipler ve kozmik degˆerlere sahip c¸ıkan, ic¸inde yas¸adıgˆı topluma yarar sagˆlayan o¨zgu¨r bireyler olmalarına c¸aba sarf ederiz. U¨niversitelerinin akademik ve idari o¨zerkligˆi ic¸in barıs¸c¸ıl protesto hakkını kullanan o¨gˆrencilerimizin orantısız polis s¸iddetine maruz bırakılması, hem bu c¸abamıza go¨lge du¨s¸u¨rmekte, hem de genc¸lerin gelecegˆe ve memleketimize dair u¨mitlerini kırmaktadır. Talebimiz, bu su¨rec¸te anayasal haklarını kullanırken go¨zaltına alınan, tutuklanan ve konut mahpusu ile cezalandırılan o¨gˆrencilerin özgür bırakılmasıdır.

“DEĞERLERİMİZİ NE KIYMETİNE OLURSA OLSUN SAVUNACAĞIZ”

Unutulmamalıdır ki ku¨resel o¨lc¸ekte yas¸anan salgın sebebiyle gec¸irdigˆimiz olagˆanu¨stu¨ do¨nem, toplumların bilimsel aras¸tırmaya ve gelis¸ime muhtac¸ oldugˆunu bir kere daha ve tahminen de en gu¨c¸lu¨ s¸ekilde kanıtlamıs¸tır. Bilimsel aras¸tırma, fakat akademik o¨zgu¨rlu¨gˆu¨n ve o¨zerkligˆin oldugˆu, her tu¨rlu¨ baskıdan arındırılmıs¸ kurumlarda yapılabilir ve bilim, fakat bu unsurlara bagˆlı toplumlara hizmet edebilir. I·stanbul U¨niversitesi Cerrahpas¸a ve I·stanbul U¨niversitesi’nden o¨gˆretim u¨yeleri olarak u¨niversite olmamızı sagˆlayan degˆerlerimizi ne kıymetine olursa olsun savunacagˆımızı, demokratik yollardan itiraz hakkını kullanmanın bir insanlık hakkı ve onuru oldugˆunu kamuoyuna hürmetle duyururuz.”

AGD VE TGB’YE ÖZGÜR

Öte yandan 1 Şubat’ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) akabinde 5 Şubat’ta Türkiye Gençlik Birliği(TGB) üyeleri Beyazıt Meydanı’nda toplanarak Boğaziçi Üniversiteleri’nde yaşananlara ait basın açıklaması yapmıştı. Polis iki açıklamaya da müsaade vermiş, açıklamalar rastgele bir sorun yaşanmadan yapılabilmişti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir