Kılıçdaroğlu: ‘Türkiye’nin AB’ye üyeliğini temel gaye olarak görüyoruz’

Mektubunda CHP’nin Türkiye ile Avrupa Birliği ortasındaki bağlantıların türel temelini oluşturan Ankara Mutabakatı’nı 1963 yılında imzalayan siyasi parti olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Anlaşma imzalandığı sırada Başbakan olan partimizin ikinci Genel Lideri İsmet İnönü, Avrupa bütünleşmesini şu sözlerle tanımlamıştı: Beşeriyet tarihi boyunca insan zekâsının bedene getirdiği en mert eser.’ İsmet İnönü, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin Mustafa Kemal Atatürk ile iki kurucusundan biridir ve bu özlü tabiri uzun siyasal hayatından damıttığı çok kıymetli bir tecrübeye dayanmaktadır” sözünü kullandı.

“İki dünya savaşından birincisini cephelerde savaşan bir subay, ikincisini ülkesini savaşın dışında tutmaya çalışan bir devlet lideri olarak yaşamış olan İnönü, barışın korunmasının ne kadar yürekli bir teşebbüs olduğunun farkındaydı” diyen CHP Önderi Kılıçdaroğlu, “Bugün de CHP olarak tıpkı görüşteyiz. Ülke olarak hem bu ‘en yavuz esere’ katkı yapmayı hem de bu ‘en yiğit eserin’ sonuçlarından tüm insanlığın yararlanmasını istiyoruz” dedi.

“DAİMİ BARIŞ, KLASİK DIŞ SİYASETİN MİHENK TAŞI”

Kılıçdaroğlu, Avrupa ve Avrupalılık demokrasinin, hukukun üstünlüğü ve insan hakları unsurlarının evrenselliğine dayandığını vurgulayarak “Immanuel Kant’ın öngördüğü ‘Daimi Barışa’ giden yol ulusal bağlılıklara saygıyı yok etmeden, bütüncül ve üniversal bir insanlık nizamının oluşumunu sağlayan kozmopolit bir uygarlık tasavvurunu gündeme getirir.

Bu nedenle ‘daimi barışı’ arayan ve aydınlanma geleneğine yaslanan demokrat ve ilericiler olarak Avrupa ve Avrupalılık kavramını salt ulusal ve dinî bakış açılarıyla ele almak eksiklik olur” tabirine yer verdi.

“Daimi Barış” prensibinin, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için de en değerli prensiplerin başında yer aldığını ve klasik dış siyaseti mihenk taşı haline geldiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu “İzlemiş olduğumuz dış siyaset ülkemizi Avrupa Birliği’ne taşıma sorumluluğunu da bu klâsik dış siyasetin temsilcileri olarak üzerimize yüklüyor. Bu nedenle, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini ülkemiz için temel bir amaç olarak görüyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu mektubunda, uzun yıllardır süren AB adaylık süreci boyunca, CHP olarak, AB müktesebatına ahenk sağlanması konusunda parlamentomuzda gerekli yasal değişikliklerin yapılmasına dayanak olunduğunu, AB-Türkiye üyelik müzakerelerinin tıkandığı vakitlerde da fasılların açılmasını beklemeden Türkiye’nin yükümlülüklerini tamamlaması davetinde bulunduğunu hatırlatarak “Bugün, Türkiye’nin AB Doruklarında yalnızca dış siyaset bağlamında gündeme gelmesinden ve adaylık sürecine hiç değinilmiyor olmasından büyük hüzün duyuyorum.” vurgusu yaptı.

“ULUSUMUZUN DEMOKRASİ BİRİKİMİ, BÜTÜN MESELELERİMİZİ HALKIN İŞTİRAKİYLE AŞACAK DÜZEYDE”

2020 Aralık ayındaki AB Tepesi’nde canlı tutulan müspet gündemi değerli bulduğunu da belirten Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yerini alması hem Türkiye’de hem AB üyesi ülkelerde genel bir siyasal uzlaşının oluşmasını gerektiriyor. Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu demokrasi sorunu birçok platformda gündeme getirilse bile, ulusumuzun demokrasi birikiminin bütün sıkıntılarımızı halkın iştirakiyle aşacak seviyede olduğunu biliyorum” dedi.

Bu yoldaki en değerli ispatın da Türkiye’de 2019 yılında yapılan lokal seçimler olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, mektubunda şöyle dedi:

“Bizim Türkiye için öngördüğümüz demokratikleşme programı temelde Türkiye’yi Batılı demokrasiler ailesinin bir mensubu olarak saygın bir yere oturtma unsuruna dayanmaktadır. Bugün otoriter popülizmin yarattığı demokrasi sıkıntıları karşısında tahlilin ülkelerin içine kapanması olmadığını düşünüyorum. Bilakis demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları temelinde dünyanın tüm demokratları bir ortaya gelmelidir.

Türkiye’nin Batılı demokrasiler içinde hak ettiği yeri alması konusunda yanlışsız siyasi tartışmaların ortaya çıkmasına imkan yaratmanız, yani Türkiye’yi Avrupa entegrasyonundan dışlayan görüşlere karşı çıkmanız, bilakis bu entegrasyonun genişletilmesine ve tamamlanmasına katkı sunmanız bizleri mutlu edecektir”

Avrupa ailesinin ve Avrupa Birliği’nin üyesi olan bir Türkiye’nin de bölgesinde huzur, barış, ekonomik gelişme ve demokratikleşmeye büyük katkıları olacağını hatırlatan CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mektubunu “Hepimiz büyük insanlık ailesinin bir üyesiyiz. Uluslarımız tarihten gelen güçlü bağlarla birbirine bağlı.

Bu esaslı ilgiyi bir üst basamağa taşıyarak Avrupa’yı geçmişte olduğu üzere global siyasetlerde, iktisatta, bilimde ve kültürde dünyanın öncüsü yapmak misyonu bizi bekliyor. İlerici kıymetlerimizin dünyaya biçim verdiği yeni bir çağın başlaması umuduyla gayretinizde muvaffakiyetler diliyorum” tabiri ile noktaladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir